Marine Energy Wales
Home » Ynni Morol Cymru » Stori Cymru

Stori Cymru

Mae defnyddio ein môr fel ffynhonnell pŵer yn ffit naturiol, berffaith i Gymru.

WYDDECH CHI?

  • Mae ein harfordir sy’n wynebu’r Iwerydd yn cynhyrchu hinsawdd ynni gwynt a thonnau uchel
  • Mae gan Gymru’r ail amrediad llanw uchaf yn y byd
  • Mae ffrydiau llanw pwerus yn lapio o amgylch arfordir y Gogledd a’r De
  • Sir Benfro sydd â’r crynodiad uchaf o adnoddau tonnau yng Nghymru.

YNNI ADNEWYDDADWY MOROL

Mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i ddatgarboneiddio ein system pŵer trydanol erbyn 2035 a chyflawni sero net erbyn 2050. Fel ffynhonnell ynni glân, dibynadwy, bydd ynni adnewyddadwy morol yn chwarae rhan hanfodol yn yr uchelgeisiau hyn wrth adfywio cymunedau arfordirol gyda swyddi medrus newydd a busnesau cynaliadwy.

DARGANFYDDWCH BETH SY’N DIGWYDD EISOES O AMGYLCH EIN GLANNAU