Home » Cysylltu » DEWCH YN AELOD

Dewch yn Aelod

Ymunwch â’n haelodaeth gynyddol o ddatblygwyr, gweithgynhyrchwyr, ymchwilwyr, cyrff statudol a chynghreiriau i adeiladu dyfodol iach, ffyniannus a llewyrchus wedi’i danio gan y môr.

MAE BUDDIANNAU AELODAETH YN CYNNWYS:

Adeiladu eich rhwydwaith

Adeiladu eich rhwydwaith

Fel un pwynt mynediad ar gyfer y diwydiant yng Nghymru gallwn gyfeirio a gwneud y cyflwyniadau allweddol sydd eu hangen arnoch i lwyddo.

Cymorth Busnes

Cymorth Busnes

Rydym yn gweithio gydag aelodau i helpu i oresgyn rhwystrau busnes.

Ymgysylltiad gwleidyddol

Ymgysylltiad gwleidyddol

Bydd eich anghenion busnes yn bwydo i mewn i’n hymgysylltiad gwleidyddol a’n gwaith cadwyn gyflenwi.

Mynediad i ddigwyddiadau unigryw

Mynediad i ddigwyddiadau unigryw

Rhwydweithio busnes i fusnes trwy ein digwyddiadau a gweithdai.

Cyfathrebu

Cyfathrebu

Cadwch yn hysbys gyda newyddion diweddaraf y diwydiant, diweddariadau a chyfleoedd, yn ogystal â’r cyfle i roi hwb i’ch proffil trwy ein sianeli ein hunain.

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Gallwn gynghori a chefnogi gweithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid.

PAM YMUNO AG YNNI MÔR CYMRU?

Fel aelod byddwch yn rhan o un o’r diwydiannau deinamig sy’n tyfu gyflymaf yn y DU, gan weithio i sicrhau ein dyfodol sero net.

Ein nod yw creu diwydiant ynni’r môr ffyniannus ac amrywiol yng Nghymru, gan weithio gydag ystod eang o randdeiliaid y diwydiant i gynnal lle Cymru fel arloeswr byd-eang. Rydym yn dîm bach, ymroddedig ac amryddawn sy’n darparu gwasanaeth personol. Gallwch ymddiried ynom i ddeall y cyfleoedd a’r heriau sy’n eich wynebu a gweithio gyda chi yn ein cenhadaeth i gefnogi dyfodol sy’n cael ei bweru gan y cefnfor.

DEWISWCH EICH AELODAETH

Mae aelodaeth yn agored i gwmnïau, sefydliadau, partneriaethau, grwpiau a sefydliadau sy’n ymgysylltu’n weithredol â’r sector neu’n dymuno ymgysylltu â’r sector.

Mae datblygwyr gwynt arnofiol ar y môr yn perthyn i gorff aelodaeth ar wahân, a elwir yn Gynghrair Datblygwyr y Môr Celtaidd.

Mae pob ffrwd gwaith arall yn dod o dan ein haelodaeth graidd neu bremiwm.

Faint o weithwyr sydd gan eich cwmni?

1-10 Gweithwyr

DARLLENWCH FWY AM EIN HAELODAETH AMRYWIOL

Rydym wedi creu pecyn gwybodaeth yn Gymraeg a Saesneg i drafod popeth sydd gan ein haelodaeth i’w gynnig. Cymerwch eiliad i’w ddarllen a darganfod mwy.

UNRHYW GWESTIYNAU?

Os ydych am gefnogi ein gwaith ond nad ydych yn ymwneud yn weithredol ag ynni adnewyddadwy morol gallwch barhau i gadw mewn cysylltiad trwy ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol a chofrestru ar gyfer ein cylchlythyr. Os nad ydych yn siŵr a yw eich sefydliad yn gymwys ar gyfer aelodaeth, anfonwch air atom i drafod ar info@marineenergywales.co.uk