Home » Cymorth » Cymorth Arloesi gan MEECE

Cymorth Arloesi gan MEECE

Mae’r Ganolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE) yn brosiect arloesi i gyflymu masnacheiddio tonnau, llanw a gwynt ar y môr trwy weithgareddau ymchwil, datblygu ac arddangos.

MEECE

Mae META yn partneru gyda MEECE i ddarparu’r cymorth technegol sydd ei angen ar gwmnïau i ddylunio, defnyddio, profi a dilysu eu dyfeisiau ynni’r môr a rhoi eu cynnyrch ar lwybr cyflym i’r farchnad.