Home » Darganfod

Darganfod

Mae gan ddŵr gwyllt Cymru y ffynhonnell ynni adnewyddadwy fwyaf sydd gennym heb ei chyffwrdd, ac mae llawer o ffyrdd y gallem fod yn ei harneisio i ddarparu pŵer lleol glân, dibynadwy i’n cartrefi a’n diwydiant…

Beth yw Ynni’r Môr?

Mae’r moroedd o amgylch Cymru yn un o’n hasedau mwyaf, ac yn ffynhonnell ddiddiwedd o bŵer cynaliadwy, di-ben-draw. Mae technolegau adnewyddadwy morol yn manteisio ar ddwysedd ein tonnau, llanw a gwynt ar y môr i droi tyrbinau a chynhyrchu ynni.

Cyfle y Môr Celtaidd

Yn ymestyn dros yr ardal oddi ar arfordir Cernyw, rhwng Cymru ac Iwerddon, mae rhanbarth y Môr Celtaidd yn anhygoel o wyntog, ond mae ei wely môr dwfn bob amser wedi diystyru datblygu ffermydd gwynt ar raddfa fawr.

Hyd nes i dechnoleg newydd newid hynny i gyd…

Consultations

Newyddion Diwydiant

Darganfyddwch beth mae ein haelodau wedi bod yn ei wneud…

Consultations

Barn

Barn arbenigol, gwybodaeth fewnol.
Manteisiwch ar y wybodaeth fewnol gan y rhai sy’n gwybod …

Ynni Morol Cymru

Cylchlythyr 2023