Marine Energy Wales
Home » Cymorth

Cymorth

Rydym yn gweithredu fel un pwynt mynediad ar draws y sector, gan gynrychioli tonnau, llanw a gwynt arnofiol ar y môr.

Allwedd i’ch llwyddiant yn y dyfodol

Yn Ynni Môr Cymru gwyddom mai cryfder ein rhwydwaith yw cyfrinach eich llwyddiant. Mae’n rhoi sylfaen wybodaeth heb ei hail i ni ac yn ein galluogi i greu’r cynghreiriau pwerus sydd eu hangen arnoch.

O gyfeirio, i rwydweithio, codi proffil ac ymgysylltu â rhanddeiliaid hyd at brosiectau strategol a chymorth ymgynghori pwrpasol. Rydyn ni yma i’ch helpu chi i dyfu a datblygu.

PROFI YN META

Ein Hardal Profi Ynni Môr (META) yn ac o amgylch dyfrffordd Aberdaugleddau yw’r ganolfan profi’r môr go iawn gyntaf a’r unig un yng Nghymru ar gyfer technoleg ynni ar y môr.

Ardal Profi Ynni’r Môr

Ymgynghoriaeth

Mae ein gwybodaeth heb ei hail am sector Ynni Môr Cymru, mynediad at chwaraewyr mawr yn y diwydiant a’n harbenigedd mewn ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ein gwneud ni mewn sefyllfa ddelfrydol i wneud gwaith ymgynghori annibynnol ar gyfer cleientiaid.

Offer cefnogi penderfyniadau

Rydym mewn partneriaeth â SELKIE, prosiect trawsffiniol rhwng Cymru ac Iwerddon i symleiddio’r llwybr masnacheiddio ar gyfer y diwydiant ynni adnewyddadwy morol.

Selkie

Cymorth Arloesi

Mae’r Ganolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol (MEECE) yn brosiect arloesi i gyflymu masnacheiddio tonnau, llanw a gwynt ar y môr trwy weithgareddau ymchwil, datblygu ac arddangos.

Adnoddau Addysgol

Rydym yn brofiadol iawn mewn darparu, cefnogi a chynghori yn y maes addysgiadol.

Gofod Swyddfa

Trwy fenter ar y cyd â Phorthladd Aberdaugleddau, rydym yn cynnig y Ganolfan Forol – gofod swyddfa yn ein hadeilad yn Noc Penfro.