Marine Energy Wales

CYNHADLEDD YNNI’R MÔR CYMRU 2023

21ain-22ain Mawrth 2023 – Arena Abertawe

Digwyddiad blynyddol mwyaf y DU sy’n canolbwyntio ar ynni adnewyddadwy morol.
Ewch i’n tudalen digwyddiadau #MEW2023 am fanylion y rhaglen, tocynnau a chyfleoedd nawdd ac arddangos!

Beth yn Ynni’r Môr?

Mae gan adnoddau naturiol ein harfordir – gwynt, tonnau a llanw – botensial aruthrol i gynhyrchu ynni rhad, glân a chynnal miloedd o swyddi newydd, adnewyddadwy.

Ynni’r Môr yw un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn y DU gyda’r pŵer i drawsnewid ein cymunedau arfordirol a darparu buddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol hirdymor.

cysylltu

Dewch yn aelod o Ynni Môr Cymru.

darganfod

Darganfod mwy am yr hyn a wnawn.

Ein Cenhadaeth

Cefnogi dyfodol sy’n cael ei bweru gan y cefnfor.

EFFAITH

Ynni’r môr yw un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn y DU. Mae Gwynt Arnofiol ar y Môr (FLOW) a Ffrwd Lanw ar fin bod ar flaen y gad o ran cyfleoedd i Gymru.

Buddsoddiad

yn sector ynni’r môr Cymru hyd yma.

SWYDDI LLAWNAMSER WEDI'U CREU

a dim ond y dechrau yw hynny!

CYFLE ECONOMAIDD

i Gymru yn y 5 mlynedd nesaf.

%

O'R MANTEISION ECONOMAIDD

byddant mewn ardaloedd gwledig, arfordirol

Stori Cymru

Mae gan y dyfroedd oddi ar arfordir Cymru rai o’r adnoddau ynni’r tonnau, llanw a gwynt gorau yn Ewrop. Gellir harneisio’r rhain i gyd i gynhyrchu pŵer glân i’n helpu i gyrraedd sero net wrth warchod ein cynefinoedd morol gwerthfawr. Mae meithrin sector ynni’r môr ffyniannus ac amrywiol yn golygu cynhyrchu pŵer o ffynonellau lluosog:

Tonnau

TONNAU

Mae dŵr symudol yn cario egni cinetig y gellir ei ddal gan ddyfeisiau ynni tonnau.

Llanw

LLANW

Mae ynni llanw rhagweladwy a dibynadwy ac yn cynnig cyflenwad pŵer di-dor bron.

GWYNT AR Y MÔR

GWYNT AR Y MÔR

Mae Gwynt Arnofiol Ar y Môr (FLOW) yn defnyddio strwythurau arnofiol sydd wedi’u clymu i wely’r môr a bydd yn dod yn asgwrn cefn ein system ynni trydanol yn y dyfodol.

Yr hyn a wnawn

Mae Ynni Môr Cymru yn cysylltu, yn cynrychioli ac yn hyrwyddo’r diwydiant ynni’r môr yng Nghymru.