Home » Cymorth » Tonnau a Llanw

Tonnau a Llanw

Gyda chymorth refeniw gwarantedig gan Lywodraeth y DU bellach ar waith, mae Cymru yn arwain y ffordd mewn prosiectau ffrwd lanw.

Llanw

Ffrwd Lanw

Mae gennym ganolfan arbenigol yng Ngogledd Cymru i weithio ochr yn ochr â Pharth Arddangos Llanw Morlais oddi ar arfordir Ynys Môn.

Ton

Ton

Sir Benfro sydd â’r adnodd tonnau gorau yng Nghymru, ac mae’n gartref i Barth Arddangos Sir Benfro, cartref yn y dyfodol ar gyfer datblygiad tonnau ar raddfa fasnachol.

Cefnogaeth ar gyfer y dyfodol

Mae ynni tonnau yn dal i fod yn sector costus sy’n dod i’r amlwg, ond mae’r cynnydd mewn Ynni Gwynt ar y Môr fel y bo’r angen yn cyflwyno cyfle enfawr ar gyfer technoleg aml-ddefnydd ac integreiddio. Trwy ein cynhadledd, gweithgorau a chymorth un-i-un, rydym yn cysylltu’r sector fel bod datblygwyr ynni tonnau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru, fel Bombora a Marine Power Systems, yn gallu cael y buddion.