Marine Energy Wales
Home » Cysylltu

Cysylltu

Mae ynni adnewyddadwy ar y môr yn hanfodol i gyrraedd sero net, ac mae gwneud y newid yn gofyn am lawer mwy na rhwydwaith grid cenedlaethol sy’n gallu cyflenwi’r pŵer. Mae’n gofyn am we gref, rhyng-gysylltiedig o bobl i gyd wedi’u cysylltu â’r broses o drawsnewid Cymru. Rhwydwaith o gynghreiriaid.

YMUNWCH Â NI AR EIN CENHADAETH I SERO, NET, DEWCH YN AELOD

Byddwch yn rhan o’n haelodaeth gynyddol o ddatblygwyr, gweithgynhyrchwyr, ymchwilwyr, cyrff statudol a chynghreiriau i adeiladu dyfodol iach, ffyniannus a llewyrchus wedi’i danio gan y môr.

EIN HAELODAU PRESENNOL

Darganfyddwch fwy trwy bori trwy ein cyfeiriadur aelodau. Drwy ymuno ag Ynni Morol Cymru, rydych chi’n elwa o’n hardal uwch aelodau, gyda mynediad i fanylion cyswllt a’r holl wybodaeth unigryw ddiweddaraf.

EISIAU CYSYLLTU?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Ynni Morol Cymru a’r hyn rydym yn ei wneud, cysylltwch â ni.