Home » Eiriolaeth » Gofyniadau Allweddol

Gofyniadau Allweddol

Rydym wedi datblygu nifer o ofynion gwleidyddol clir i alluogi’r sector a chyflawni uchelgais Cymru.

Ynni adnewyddadwy morol:

  • Cynnig ateb heb ei gyffwrdd i fynd i’r afael â newid hinsawdd.
  • Cyfrannu at gymysgedd ynni amrywiol a gwydn.
  • Darparu swyddi a chyfleoedd i adfywio cymunedau arfordirol.
  • Yn gallu gosod Cymru fel arbenigwr blaenllaw yn y maes hwn.

Er mwyn sicrhau dyfodol glân, gwyrdd, llewyrchus i Gymru, rydym yn galw am:

1.

Mecanwaith cymorth refeniw Llywodraeth y DU sy’n darparu prosiectau ar raddfa fasnachol am bris marchnad realistig, yn cymell datblygiad cadwyn gyflenwi leol ac yn hyrwyddo llinell olwg glir i fuddsoddwyr i gefnogi piblinellau prosiectau.

2.

Darpariaeth ar gyfer mecanwaith cymorth refeniw penodol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau newydd yng Nghymru, i bontio’r bwlch rhwng grantiau a chynllun Contractau ar gyfer Gwahaniaeth Llywodraeth y DU.

3.

Buddsoddiad ac uwchraddio’r Grid a’r Seilwaith Porthladdoedd i alluogi lleoli ar raddfa gigawat yn nyfroedd Cymru erbyn canol y 2030au, gan ddatgloi’r gadwyn gwerth rhanbarthol ar yr un pryd.

4.

Cydgysylltu rhanbarthol y Gadwyn Gyflenwi gan Lywodraeth Cymru i wneud y mwyaf o gyfleoedd lleol, a denu mewnfuddsoddiad i gynyddu gallu’r gadwyn gyflenwi ddomestig.

5.

Mwy o adnoddau gan Gyfoeth Naturiol Cymru i alluogi prosesau cydsynio symlach i gadw i fyny ag amserlenni masnachol.

6.

Cydweithio parhaus a chymorth ariannol, gyda ffocws ar dechnolegau ynni adnewyddadwy ar y môr sy’n dod i’r amlwg.

7.

Cynnydd ar Amrediad Llanw drwy ‘Her Morlyn Llanw’ Cymru, i ddatblygu pecyn cymorth cystadleuol i alluogi’r prosiect braenaru cyntaf o’i fath.

Ein Cenhadaeth

Cefnogi dyfodol sy’n cael ei bweru gan y cefnfor.