Home » Eiriolaeth

Eiriolaeth

Rydym yn arbenigwyr ym maes cymorth rhanddeiliaid, gan gynnwys ar gyfer ymgysylltu â pholisi a chodi ymwybyddiaeth. Rydym yn gweithio i ddenu mewnfuddsoddiad, meithrin cymorth gwleidyddol a dyrchafu dealltwriaeth o fanteision economaidd-gymdeithasol ynni’r môr trwy fentrau addysg a sgiliau.

Mae gan Gymru ddiwydiant ynni adnewyddadwy morol ar drothwy twf enfawr a ragwelir – gyda 50-60% o’r buddion economaidd i’w gweld mewn ardaloedd gwledig, arfordirol.

Mewn sector sy’n datblygu’n gyflym, rhowch eich ffydd ynom i ddarparu’r cymorth, y cyngor a’r arweiniad diweddaraf sydd eu hangen arnoch i lwyddo.

YMGYSYLLTU GWLEIDYDDOL

Mae ein tîm yn deall y dirwedd polisi, y rhanddeiliaid perthnasol a gallant roi negeseuon cyson i chi a mynediad i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau i’ch helpu i oresgyn rhwystrau a datgloi cyfleoedd.

eiriolaeth

Polisi

“Rydym wedi ymrwymo i wneud Cymru yn ganolfan ar gyfer technolegau ynni’r môr newydd, fel y nodir yn ein rhaglen Lywodraethu”, y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru.

Dysgwch fwy am y fframweithiau sy’n galluogi twf a datblygiad ynni adnewyddadwy morol.

Cefnogaeth Wleidyddol

Gofyniadau Allweddol

Mae Cymru ar flaen y gad ym maes ynni adnewyddadwy morol, ond er mwyn sefydlu ein hunain fel arweinwyr byd, mae angen prosiectau ynni’r môr ar raddfa fasnachol i ffynnu yn nyfroedd Cymru. Er mwyn galluogi’r sector, rydym wedi datblygu nifer o negeseuon clir i gyflawni’r uchelgais hwnnw.

Addysg

Cyhoeddiadau

Yn cynnwys y tueddiadau allweddol, a buddion aelodaeth. Mynnwch y llwybr mewnol ar y sector.

EIRIOLI DROSOCH CHI

Rydym yn helpu i drefnu cyfarfodydd gyda phenderfynwyr allweddol, yn rhoi gwahoddiadau blaenoriaeth i ddigwyddiadau ac yn bwydo ymatebion i’r ymgynghoriad.