Home » Cymorth » Gofod Swyddfa yn y Ganolfan Forol

Gofod Swyddfa yn y Ganolfan Forol

Trwy fenter ar y cyd â Phorthladd Aberdaugleddau, rydym yn cynnig y Ganolfan Forol – gofod swyddfa yn ein hadeilad yn Noc Penfro.

Yn edrych dros Ddyfrffordd Aberdaugleddau, mae’r Ganolfan Forol yn rhan o safle gwaith deinamig a gynlluniwyd i helpu cwmnïau sy’n dymuno adleoli i’r ardal.