Home » Addysg » Cyfleoedd Gyrfa

Cyfleoedd Gyrfa

Byddwch yn rhan o’r chwyldro mewn ynni adnewyddadwy sydd ar fin creu miloedd o swyddi glân, gwyrdd dros y degawdau nesaf.

Yn meddwl ei fod yn ymwneud â gwyddoniaeth a pheirianneg yn unig? Meddyliwch eto! Mae yna gyfleoedd i bawb, gyda llu o gymwysterau a gyrfaoedd y bydd eu hangen ar y diwydiant hwn.

Cymerwch olwg ar rai o’r swyddi cyffrous a’r llwybrau gyrfa sydd ar gael.

An ocean of opportunityMôr o gyfleoedd

Gallwch ddod o hyd i ni mewn digwyddiadau Gyrfa Cymru sy’n cynrychioli’r sector.

Comisiynwyd ein fideo Gyrfaoedd mewn Ynni’r Môr gan Borthladd Aberdaugleddau.

PROFIAD GWAITH

Os ydych yn fyfyriwr prifysgol sydd â diddordeb mewn ennill profiad ym maes ynni adnewyddadwy morol, rydym yn cynnig cyfleoedd i gymryd rhan trwy ein rhiant-gwmni, Fforwm Arfordir Sir Benfro.