Share your support for marine energy

#WeSupportMarineEnergy on social media

 Share your support and share your pledge using our social media banner. Download the image to share on social media.

 

Please use the image, tag us on Twitter @MarineCymru or on LinkedIn add the hashtag #WeSupportMarineEnergy 

Share your reasons for supporting marine energy:

  • Clean energy
  • Taking action on climate change
  • Creating jobs and skills in coastal communities
  • Playing a part in the Green Recovery
  • Supporting a Welsh home grown industry

#RydymYnCefnogiYnniMorol ar gyfryngau cymdeithasol

Dangoswch eich cefnogaeth a rhannwch eich addewid gan ddefnyddio ein baner cyfryngau cymdeithasol. Lawrlwythwch y ddelwedd i’w rhannu ar gyfryngau cymdeithasol.

Defnyddiwch y faner, tagiwch ni ar Twitter @MarineCymru neu ar LinkedIn, ychwanegwch yr hashnod #RydymYnCefnogiYnniMorol.

Rhannwch eich rhesymau dros gefnogi ynni morol:

  • Ynni glân
  • Gweithredu ar newid hinsawdd
  • Creu swyddi a sgiliau mewn cymunedau arfordirol
  • Chwarae rhan yn yr Adferiad Gwyrdd
  • Cefnogi diwydiant cartref yng Nghymru

 

Follow us on Twitter @MarineCymru and follow us on LinkedIn to keep up to date with our news and events. Use the hashtag #WeSupportMarineEnergy 

View our upcoming Marine Energy Wales events here. Stay in touch with all our news and event by signing up for our newsletter below