Home » Cymorth » Gwynt Arnofiol ar y Môr

Gwynt Arnofiol ar y Môr

Mae Ynni Morol Cymru yn arwain y gwaith o ddatblygu Gwynt Arnofiol ar y Môr (FLOW) yn y Môr Celtaidd.

BETH MAE ANGEN I CHI EI WYBOD

Gwynt ar y môr fydd asgwrn cefn ein system ynni yn y dyfodol, a bydd angen 100GW o gapasiti gosodedig erbyn 2050. Bydd Gwynt Arnofiol ar y Môr (FLOW) yn cyfrif am hanner hynny.

Y Môr Celtaidd

Yn pweru hanner targed 50 wrth 50 y DU

SWYDDI'R DU

Crëwyd o FLOW erbyn 2050

I mewn i’r Economi

GVA (Gwerth Ychwanegol Gros) y DU a ragwelir o FLOW erbyn 2050

Y Môr Celtaidd

Mae’r Môr Celtaidd yn hanfodol i gyrraedd y targed hwnnw. Er mwyn sicrhau bod Cymru’n manteisio i’r eithaf ar y cyfle ar y raddfa a’r cyflymder sy’n ofynnol ar gyfer sero net, rydym yn cynnal Cynghrair Datblygwyr y Môr Celtaidd – corff aelodaeth sy’n cynrychioli datblygwyr Gwynt Arnofiol ar y Môr fel y bo’r angen yn y Môr Celtaidd, gan greu llais unigol cryf i ddylanwadu ar y Llywodraeth ac Awdurdodau Rheoleiddiol. Mae ein Rheolwr Prosiect FLOW yn goruchwylio holl weithgareddau Cynghrair Datblygwyr y Môr Celtaidd.